Föreningen

1930 samlades några av Jan Nilssons och Isakssons släktingar till en träff vid Nyodlingen i Viksjö. Efter denna trevliga sammankomst väcktes tanken att kunna samlas till ett ännu större släktmöte.
Vid midsommaren 1957 när Helmer Högberg från Västerås samt Magnus Jonsson från Eskilstuna (båda härstammar från Fjäl) var här uppe och hälsade på hos Henning Högberg i Torsboda väcktes förslag att inbjuda till ett släktmöte i Viksjö sommaren 1958.
Den 25-27 juli 1958 blev släktträffen av, och på söndagen hade omkring 600 personer samlats i Viksjö.

Den 15 november 1958 träffades en den av släktingarna från Stockholmstrakten och man bildade föreningen Stockholmsringen.

I april 1959 gav man ut den första släktboken.

I juli 1959 träffades 30-tal släktingar och firade 1-års jubileum av släktmötet.
Där enades om att bilda släktföreningen Viksjöringen. Samma år tryckte man en folder.
Innehållet i foldern, som kan ses som en målsättning, och delvis har varit underlag för de mer formella föreningsstadgar som fastställts senare.

De sammanhållna ringarna antogs som släktförenings symbol vid årsmötet 1997.