Kontakter

Nedan hittar du nuvarande styrelsens kontakt uppgifter

Katarina Näslund (Ordf.), 070-1902616, katarina.naslund7@gmail.com
Ewa Thun-Sjölund (Sekr.), 060-579253, thunew@hotmail.com
Karl-Åke Engström (Kassör), 0611-32030, karlake.engström@gmail.com
Eivor Fernlund, (Ledamot), 0611-40229, eiwor.fernlund@yahoo.se
Henry Wisén, (Ledamot),072-5104633, henry.wisen@bybergnordin.se
Håkan Viklund, (Ledamot), 0611-22371,
hakan@viklund.nu
Tommy Sjölund (Ledamot), 070-6735624, tommysjolund@hotmail.com

Valborg Sjödin, (Hedersmedlem), 0611-31113

Suppleanter

Sven Erik Viklund, 0611-24719, sven-erik@viklund.nu
Karin Engström Danielsson

Revisorer
Lars Landin, 060-563769
Lars-Åke Granlöf, 0611-30163

Revisors Suppl.
Leif Forsberg

Valberedning
Vakant

Släktföreningen Viksjöringen
Plusgirokonto: 51 48 14 – 3