Viksjö KyrkaViksjöringen är en släktförening från orten Viksjö i Härnösands Kommun. Släkten härstammar från Värmland och Viksjö. Föreningen bildades formellt 1959 men initiativ togs redan på 1930-talet.

Viksjöringen

1930 samlades några av Jan Nilsson Högbergs och Isak Isakssons ättlingar vid nyodlingen i Viksjö 
för en släktträff. Nyodlingen var en plats där skogsarbetare bodde i baracker. 
Vid mitten av 1960-talet var där en sommarfest som Viksjö Folkets Hus anordnade. 

Vid midsommar 1957 när Helmer Högberg från Västerås och Magnus Jansson från Eskilstuna 
hälsade på Henning Högberg i Torsboda väcktes förslag på en släktträff i Viksjö sommaren 1958. 
En arbetsgrupp med Henning Högberg Ordf, John G Engström, Gustav Högberg och Bert Uvsten valdes. 

Den 1 juni 1958 var ca 400 st anmälda för släktträffen 25-27 juli i Viksjö. 
Samma år 1958 den 15 november bildades en Stockholmsring i Essinge Ungdomsgård. 
Värdar Anna-Lisa och John G Engström. John G valdes till ordförande.
1971 överfördes 
deras tillgångar till Viksjöringen.

30 juli 1959 bildades Viksjöringen. 
Ordförande Gustav Högberg, Sundsvall, Henning Högberg Vice ordf. Torsboda, 
Sekr. Enar Berggren, Viksjö, Kassör Tore Isaksson, Sundsvall, samt Aron Berglund Graninge, 
Erik Falk, Skönsberg och Märta Landin Bergsåker. 

Resor har varit ett sätt att träffas.
Första resan gjordes pingsthelgen 1960 med Viksjöringen och Stockholmsringen till 
Gräsmark 
med besök på Nils Anderssons gård Kopparhag. 1972 besöktes Delsbo, och 1975 gick resan åter 
till Gräsmark. 1979 fick Borås besök och 1982 besöktes återigen Gräsmark. 

Vid ett möte 1976 togs frågan upp om att köpa Kopparhag, förslaget avslogs.
Sök